4 caracteristici ale unui Cap de Familie

După rânduiala lăsată de Dumnezeu cu privire la familie, bărbatul ocupă rolul de Cap de Familie, fiind înzestrat cu capacități de conducere aparte, care pot conduce casa și membrii ei către împlinire.

Desigur că societatea din ziua de astăzi a lăsat deoparte legea lui Dumnezeu și s-a concentrat pe alte curente care minimalizează rolul unui Cap de Familie. Acestea l-au transformat într-un simplu participant la viața de zi cu zi.

Feminismul a prins rădăcini ușor, ușor preluând cârma  și descotorosindu-l pe bărbat de atribuțiile pe care i le-a lăsat Dumnezeu.

Egocentrismul cu care s-a îmbrăcat lumea nu mai acceptă viziunea ierarhiei Genesei. Mai degrabă proclamă o lume în care oricine poate face ce vrea și cum vrea.

Însă, Dumnezeu spune în Cuvântul Său în mod clar care este rânduiala Sa:

„Dar vreau să știți că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos.” 1 Corinteni 11:3

Așadar, Dumnezeu în înțelepciunea Sa L-a lăsat pe Hristos Cap al bărbatului, pe bărbat cap al femeii și al familiei și împreună slujitori ai lui Dumnezeu.

Acest lucru nu înseamnă că femeia este nedreptățită, ci dimpotrivă ea este Ajutorul Potrivit.  Ea a fost lăsată să îl ajute pe bărbat în împlinirea voii lui Dumnezeu, devenind împreună complici în instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ.

Un Cap de Familie este prezentat în Sfânta Scriptură având diferite atribuții și responsabilități esențiale. Pe baza acestora, am indentificat 4 caracteristici ale unui Cap de Familie după inima lui Dumnezeu:

1. Să înțeleagă rolul pe care i l-a lăsat Dumnezeu               

„Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Cristos este Capul Bisericii.” Efeseni 5:22

Este clar că bărbatul este capul nevestei sale, fie că acceptăm sau nu. 

Dar ce înseamnă a fi cap? Cred că Biblia este clară cu privire la acest aspect, făcând o comparație nemaipomenită:  bărbatul este capul nevestei după cum și Cristos este Capul Bisericii.

Astfel, un Cap de Familie trebuie să înțeleagă că este chemat să se asemene cu Hristos în relația Sa cu Biserica.

Hristos este Cap al Bisericii pentru că a condus-o către Dumnezeu, a împăcat-o cu Cerul. Mai mult de atât, El a murit pentru ea, pregătindu-i un loc în Eternitate.

Un Cap de Familie trebuie să se comporte ca Hristos, să își conducă familia către viața veșnică, chiar dacă asta l-ar costa prețul vieții. Să o iubească așa de mult încât să nu lase ca diavolul să pătrundă în interiorul ei, spunând la fel ca Hristos: Înapoia mea, Satano!

2. Să nu facă abuz de putere

Un bărbat care iubește legea Domnului va înțelege că rolul lui nu este unul de dictator, făcând din familia lui un loc al terorii. Este un conducător care alege să comunice cu membrii familiei sale. Îi lăsă să-i fie colegi în împlinirea voii lui Dumnezeu în lume.

În calitatea sa de Cap de Familie va proceda la fel ca Hristos. Nu va avea o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine, va sluji alături de cei din casa lui. Îi va susține în acele mai mici lucruri, arătându-le dragoste.

3. Să conducă familia către prosperitate spirituală

Fiind Cap de Familie, bărbatul are marea responsabilitate de a se preocupa de viața spirituală a soției și a copiilor lui. El trebuie să privească atent la trăirea familiei sale și să îi îndrepte atenția către Cuvântul lui Dumnezeu.

„Bărbatul este împărat la el acasă doar atunci când deschide Biblia în fiecare zi și citește familiei sale din ea, apoi se roagă împreună.” – Anonim

Mare responsabilitate are Capul! El trebuie să învețe să fie împărat iubind Cartea pe care a lăsat-o Dumnezeu, invitându-și familia să cunoască și să aplice Cuvintele Sfinte. 

El știe că rugăciunea unește și va avea grijă ca în fiecare zi să se unească cu familia în rugăciune.

Un adevărat conducător conduce mai întâi către prosperitate spirituală, abia apoi către cea materială.

4. Să își iubească soția și copiii

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt” Efeseni 5: 25,26

Hristos a iubit Biserica atât de mult încât a purtat toate păcatele ei pe o cruce, fiind părăsit de Dumnezeu pentru un timp. A iubit-o pentru că a înviat, a adus Duhul Sfânt și o dorește sus la Dreapta Tatălui.

Un Cap de Familie după inima lui Dumnezeu își va iubi soția și copiii la fel ca Hristos. Va căuta binele lor, îi va pune mai presus ca orice prieten, job, rudă și se va sacrifica de dragul lor.

El va fi mai curând preocupat de ce se petrece cu familia lui, ascultându-i, sfătuindu-i și fiindu-le sprijin în necaz. Se va lupta în rugăciune pentru ei și îi va ridica cu dragoste.

Un Cap de Familie după inima lui Dumnezeu își ia in serios rolul pe i care l-a lăsat Dumnezeu și nu renunță la luptă. Căci chiar dacă va cădea, va avea puterea să se ridice de șapte ori.

  • Dacă v-a încurajat acest articol, puteți citi și articolul Timpul tău.
  • Pentru mai multe detalii, puteți accesa pagina noastră de Facebook