De ce să slujim?

Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” Matei 20:28

Răspunsul îl găsim chiar în acest verset. Dacă Dumnezeu care e totul, a venit aici pentru a sluji, cu atât mai mult noi, care dorim să ne apropiem mai mult de El și să facem voia Lui, ar trebui să-I urmăm exemplul. În special acest exemplu al slujirii.

Slujirea e modul prin care Dumnezeu ne vorbește și nouă, e modul prin care El ne-a demonstrat marea iubire pe care ne-o poartă. Slujirea poate fi realizată de oameni, pentru oameni. Mereu există un mod și un timp în care putem să slujim. Trebuie doar să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și El ne va aduce oportunitatea prin care să slujim.

„Dumnezeu ne observă și veghează asupra noastră. Dar, de obicei, El ne satisface nevoile prin intermediul unei alte persoane”. (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], p. 82).

Sunt așa multe tipuri de slujire, prin care putem fi o binecuvântare pentru cei de lângă noi.

Slujirea poate fi prin:

CUVÂNT: o simplă încurajare, o îmbrățișare și îmbărbătare poate ridica un suflet pierdut. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbele 12:25.

SERVICII : Putem oferi din ceea ce avem ( haine, bani, îmbrăcăminte) celor ce au cu adevărat nevoie. Să îmbrăcăm un orfan și să-l hrănim pe cel în nevoie.

DARURI: Fiecare dintre noi avem un dar special, un mod prin care Dumnezeu lucrează prin noi pentru ceilalți. Trebuie doar să ne lăsăm la dispoziția Sa și împreună cu El să ne folosim de acest dar minunat ce poate fi de folos omului din fața noastră.

Slujirea vine dintr-o inimă ce vrea să facă bine, o inimă care nu e perfectă dar una ce-și dorește să fie folositoare. Slujirea vine din dragoste, din empatie și bunătate.