Dragostea

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,  blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Galateni 5:22-23

Dragostea e prima roadă înșirată în lista scrisă de Pavel, și cu siguranță nu este o întâmplare. Despre dragoste s-au scris atâtea și încă se descoperă lucruri noi. De ce? Pentru că dragostea e cel mai complex cuvânt. E cel mai puternic atribut al lui Dumnezeu:  „Dumnezeu este dragoste. ” – 1 Ioan 4:16

Să iubim cu o dragoste ca a lui Dumnezeu. Doar atunci vom cunoaște dragostea la cel mai înalt nivel. La cea mai puternică intensitate. O vom descoperi într-un mod cu totul deosebit. Dragostea lui Dumnezeu uimește, iartă, îmbogățește, vindecă, oferă speranță și mângâiere.

Doar când mă gândesc la dragostea Lui, mă cuprind fiorii. Atunci când experimentezi dragostea lui Dumnezeu, nu ai cum să nu fii cuprins și învăluit de lacrimi. Din dragoste s-a jertfit pentru tine, din dragoste îți vorbește și astăzi, din dragoste te caută zilnic, din dragoste continuă să lupte pentru tine, pentru salvarea sufletului tău, din dragoste vrea să te câștige. Din dragoste, s-ar urca din nou pe cruce, să moară pentru tine. Totul se rezumă la acest cuvânt: DRAGOSTE. 1 Corinteni 13 , descrie dragostea cu tot ce înseamnă și cuprinde ea. Cu tot ce ar trebui să fie ea.

Limba greacă cuprinde patru cuvinte prin se care înfățișează dragostea și o descrie, astfel:

  1. Agape

Acest tip de iubire este iubirea care vine de la Dumnezeu, iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi. O dragoste oferită prin alegere. O dragoste ce merge până la capăt.

  1. Storge

Acest tip de dragoste este descrisă  ca o afecțiune, o iubire față de familie. Poate e cea mai naturală formă de iubire, pentru că apare de la sine și apare mult mai ușor și rapid față de celelalte.

  1. Phileo

C.S.Lewis o consideră o iubire intelectuală și poate cea mai spirituală dintre cele patru. E o iubire mai puțin profundă decât cea din cadrul familiei. O iubire între oameni, bazată pe înțelegere, iubirea ce formează o comunitate .

  1. Eros

Această dragoste reprezintă intimitatea emoţională dintre două persoane. Este iubirea romantică. Termenul descrie, de asemenea, ideea de pasiune și intensitate a sentimentului. 

Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.          1 Corinteni 13:13

  • Dacă v-a încurajat acest articol, puteți citi și articolul Mila și îndurarea Lui
  • Pentru mai multe detalii, puteți accesa pagina noastră de Facebook